Інформатика та робототехніка

Інформатика та робототехніка

«Інформатика в початковій школі» має завданням дати учням початкових класів простий у використанні, легкодоступний тренувальний матеріал для засвоєння, закріплення, повторення вивчених тем і розділів курсу «Інформаційна культура».

Формування високого рівня інформаційної культури є одним з основних завдань загальноосвітньої школи, що обумовлено потребами інформаційного суспільства. Дітям необхідні навички в поводженні з різними електронними пристроями, розуміти принципи їх роботи, і вміти аналізувати і створювати різні алгоритми необхідні в сучасному світі.

В курсі робототехніка учні можуть вивчити основи робототехніки за допомогою конструкторських наборів LEGO Mindstorms.

Такі поняття, як "оператори", "цикли", "змінні" і "параметри виконуючих блоків" вже не будуть дивувати, а, навпаки, допомагати створювати ще більш цікаві механізми.

Командна комунікація і власні дослідження - шлях до реалізації майбутніх завдань. За навчальний рік буде сконструйований 20 унікальних моделей роботів і виконано близько 60 різних цікавих і захоплюючих завдань з їх программірованія.Также в середовищі Tinkercad учні зможуть заглибитися в проектування тривимірних моделей і, як результат, зможуть розробити власні компоненти наборів.

Дітей чекає повне занурення в такі поняття, як "робототехніка" та "програмування".

  • розвиток логічного і алгоритмічного мислення школярів і освоєння практики роботи на комп'ютері;
  • початкове освоєння інструментальних комп'ютерних середовищ для роботи з інформацією різного виду (текстами, зображеннями, анімованими зображеннями, схемами предметів, поєднаннями різних видів інформації в одному інформаційному об'єкті);
  • створення завершених проектів з використанням освоєних інструментальних комп'ютерних середовищ;
  • ознайомлення зі способами організації та пошуку інформації;
  • створення завершених проектів, які передбачають організацію значного обсягу невпорядкованою інформації;
  • створення завершених проектів, що передбачають пошук необхідної інформації.